Uudised

Õppekorraldus distantsõppe perioodil (muudetud) 06. aprill Külle Viks


Distantsõpe märtsis ja aprillis

Vabariigi Valitsuse otsusega on üldhariduskoolid viiruseleviku tõkestamiseks suunatud täies ulatuses distantsõppele. Orava Koolis suunduvad ka 1.-4. klassid distantsõppele juba kolmapäevast, 10. märtsist. Kuni 12. märtsini (kaasa arvatud) toimetavad nooremad õppijad ajutise tunniplaani järgi, mis märtsikuus kehtis. Alates 15. märtsist kehtib kogu koolis see tunniplaan, mis 2021. aasta alguses kehtestati.

Distantsõppe korralduse põhimõtted tekivad e-päevikusse.Distantsõppe perioodil väljastab kool õppijatele toidupäeva maksumuse ulatuses toidupakke, mida väljastatakse kolmapäeviti vahemikus kell 12 – 15 söökla kaudu (siseneda söökla uksest). 1.-4. klasside õpilased 10. märtsil ehk jooksval nädalal toidupakke ei saa, kuna kaup telliti varakult ja nooremate õppijate toidupakkide vajadus ei olnud siis veel teada. Küll aga saavad 1.-4. klasside õpilased järgmisel nädalal (17. märtsil) selle võrra toekama toidupaki kui 5.-9. klasside õpilased.

Seega väljastatakse eelnevat arvesse võttes toidupakke Orava Kooli sööklast järgmiselt:

10. märtsil kell 12 – 15,

17. märtsil kell 12 – 15,

24. märtsil kell 12 -15,

31. märtsil kell 12 – 15 (kahe nädala lõunasöögi maksumuse ulatuses),

28. aprillil kell 12 -15 (kahe nädala lõunasöögi maksumuse ulatuses, kui distantsõpe jätkub ka pärast vaheaega).

Koolil on distantsõppe perioodil õppija toetamiseks õigus õpilast kooli kutsuda, seda tehakse piisava etteteatamisajaga ning vajadusel tagatakse ka koolilõuna. Seda meedet rakendab kool eelkõige nende õppijate suhtes, kelle õpinguid on ka tavaõppe perioodil peetud vajalikuks täiendavalt toetada.

Koolimaja peauks jääb üldjuhul suletuks. Kui õpilane on kooli kutsutud, siis tagab tema koolimajja pääsemise ja turvalisuse kutsuja õpetaja.

Õppe sisulise ja vormilise korralduse kohta annab täiendavat teavet ning võimalikud arusaamatused distantsõppe perioodil lahendab kooli õppe- ja majandusjuht Maarika Kaldmäe (e-post maarikakaldmae@gmail.com, ametitelefon 5300 0639). Eeldame, et olulised asjad saab neid kontakte kasutades ära ajada tööpäevadel kella 18ks.

Lasteaiarühm jääb avatuks ka distantsõppe perioodil. Vabariigi Valitsus on andnud soovituse lapsi ilma tungiva vajaduseta rühma mitte tuua. Sujuva töökorralduse huvides eeldame, et vanemad teavitavad rühmaõpetajat eelmisel päeval kella 12ks, kui tema last on järgmisel päeval lasteaeda oodata, sest see info on koolile vajalik toitlustamise planeerimiseks.

Rahulikku aega ja meelekindlust!

Külle Viks

direktor

kulle.viks@orava.ee

5333 8516

 

Distantsõpe märtsis ja aprillis

Vabariigi Valitsuse otsusega on üldhariduskoolid viiruseleviku tõkestamiseks suunatud täies ulatuses distantsõppele. Orava Koolis suunduvad ka 1.-4. klassid distantsõppele juba kolmapäevast, 10. märtsist. Kuni 12. märtsini (kaasa arvatud) toimetavad nooremad õppijad ajutise tunniplaani järgi, mis märtsikuus kehtis. Alates 15. märtsist kehtib kogu koolis see tunniplaan, mis 2021. aasta alguses kehtestati.

Distantsõppe korralduse põhimõtted tekivad e-päevikusse.Distantsõppe perioodil väljastab kool õppijatele toidupäeva maksumuse ulatuses toidupakke, mida väljastatakse kolmapäeviti vahemikus kell 12 – 15 söökla kaudu (siseneda söökla uksest). 1.-4. klasside õpilased 10. märtsil ehk jooksval nädalal toidupakke ei saa, kuna kaup telliti varakult ja nooremate õppijate toidupakkide vajadus ei olnud siis veel teada. Küll aga saavad 1.-4. klasside õpilased järgmisel nädalal (17. märtsil) selle võrra toekama toidupaki kui 5.-9. klasside õpilased.

Seega väljastatakse eelnevat arvesse võttes toidupakke Orava Kooli sööklast järgmiselt:

10. märtsil kell 12 – 15,

17. märtsil kell 12 – 15,

24. märtsil kell 12 -15,

31. märtsil kell 12 – 15 (kahe nädala lõunasöögi maksumuse ulatuses),

28. aprillil kell 12 -15 (kahe nädala lõunasöögi maksumuse ulatuses, kui distantsõpe jätkub ka pärast vaheaega).

Koolil on distantsõppe perioodil õppija toetamiseks õigus õpilast kooli kutsuda, seda tehakse piisava etteteatamisajaga ning vajadusel tagatakse ka koolilõuna. Seda meedet rakendab kool eelkõige nende õppijate suhtes, kelle õpinguid on ka tavaõppe perioodil peetud vajalikuks täiendavalt toetada.

Koolimaja peauks jääb üldjuhul suletuks. Kui õpilane on kooli kutsutud, siis tagab tema koolimajja pääsemise ja turvalisuse kutsuja õpetaja.

Õppe sisulise ja vormilise korralduse kohta annab täiendavat teavet ning võimalikud arusaamatused distantsõppe perioodil lahendab kooli õppe- ja majandusjuht Maarika Kaldmäe (e-post maarikakaldmae@gmail.com, ametitelefon 5300 0639). Eeldame, et olulised asjad saab neid kontakte kasutades ära ajada tööpäevadel kella 18ks.

Lasteaiarühm jääb avatuks ka distantsõppe perioodil. Vabariigi Valitsus on andnud soovituse lapsi ilma tungiva vajaduseta rühma mitte tuua. Sujuva töökorralduse huvides eeldame, et vanemad teavitavad rühmaõpetajat eelmisel päeval kella 12ks, kui tema last on järgmisel päeval lasteaeda oodata, sest see info on koolile vajalik toitlustamise planeerimiseks.

Rahulikku aega ja meelekindlust!

Külle Viks

direktor

kulle.viks@orava.ee

5333 8516