Koolist

HoolekoguKohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 3 lg 4, § 6 lg 1, Võru Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 8 „Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ p 2 ja Orava Kooli 12.04.2022 taotluse 1-65 alusel, annab Võru Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

Kinnitada Orava Kooli hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
1. Sille Kõdala lasteaiarühma vanemate esindaja;
2. Rita-Mai Simon esimese kooliastme lastevanemate esindaja;
3. Kristel Koddala teise kooliastme lastevanemate esindaja;
4. Vika Sonne kolmanda kooliastme lastevanemate esindaja;
5. Rita Toma lasteaiaõpetajate esindaja;
6. Hele Kroon õppenõukogu esindaja;
7. Liina Loosaar toetava organisatsiooni esindaja;
8. Ilmar Ploom Võru Vallavolikogu esindaja.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 3 lg 4, § 6 lg 1, Võru Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 8 „Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ p 2 ja Orava Kooli 12.04.2022 taotluse 1-65 alusel, annab Võru Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

Kinnitada Orava Kooli hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
1. Sille Kõdala lasteaiarühma vanemate esindaja;
2. Rita-Mai Simon esimese kooliastme lastevanemate esindaja;
3. Kristel Koddala teise kooliastme lastevanemate esindaja;
4. Vika Sonne kolmanda kooliastme lastevanemate esindaja;
5. Rita Toma lasteaiaõpetajate esindaja;
6. Hele Kroon õppenõukogu esindaja;
7. Liina Loosaar toetava organisatsiooni esindaja;
8. Ilmar Ploom Võru Vallavolikogu esindaja.