Uudised

Koolikorraldus pärast koolivaheaega 29. oktoober Piret Pärn


Õppetöö korralduses Orava koolis pärast koolivaheaega erisusi võrreldes koolivaheaja eelse ajaga ei ole. Koolimaja on avatud endiselt ainult koolipere liikmetele. Põhjusi täielikule või osalisele distantsõppele jäämiseks käesoleva teate koostamise ajal, 29. oktoobril 2021 ei ole. Küll aga on erisusi kooli- ja töökeskkonna korralduses ehk ka Orava Koolile laienevad haridus- ja teadusministeeriumi juhised käitumiseks koolivaheaja järgsel ajal. Seetõttu on koolil kohustus kõiki õpilasi ja koolitöötajaid 2-3 korda nädalas testida, see korraldus kehtib esialgu perioodil 1.-14. november 2021. Testimise eesmärk on võimalikult kiire COVID-19 viirusega nakatumise tuvastamine või nakatumise välistamine ning suurte nakkuskollete tekke välistamine. Koolis positiivse testitulemuse saanud õppija saadetakse koju ja lapsevanemale antakse juhised edaspidiseks käitumiseks.

Õpilaste testimine on nõusolekupõhine, nõusoleku annab või sellest keeldub õpilase seaduslik esindaja, kelleks on tema vanem või eestkostja. Kooli tervishoiuteenuse osutaja küsis õppeaasta alguses nõusolekuid 12-aastaste ja vanemate õpilaste kohta, nende puhul enam täiendavat nõusolekut ei küsita, vaid kehtib see info (nõusolek või keeldumine), mille vanem siis andis. Kuna järgmisel kahel nädalal, perioodil 1.-14. november tuleb testida ka nooremaid õpilasi ehk alates 1. klassi õpilastest, siis nooremate õppijate kohta ootab kool vanema e-kirja teel saadetud infot selle kohta, kas ta lubab oma last testida või mitte.

E- kiri tuleb saata kooli kantselei e-posti aadressile kool@orava.ee hiljemalt 1. novembril kell 12.00, e-kiri peab sisaldama lapse täisnime, klassi, vanema täisnime ning mõistagi nõusolekut testimise kohta või sellest keeldumist, teade tuleb saata mõlemal juhul, et kool saaks veenduda, et vanem on oma lapse osas otsuse teinud. Kool tuletab ka meelde, et igasuguste haigustunnustega laps tuleb jätta koju ehk koolikeskkonda haigustunnustega ei tulda. Õppetöös osalevad ainult terved õpilased. Sama kehtib ka töötajatele, sh õpetajatele. Kui õpetaja on kergete haigustunnustega ja ta otseselt ei vaja töövõimetuslehte, jätkab ta õppetöö korraldamist kodusel režiimil hübriidõppe vormis.

 Vähemalt perioodil 1.-14. november 2021 toimub õppetöö koolis ainult kooli territooriumil (koolimaja, staadion) ehk kool ei luba õpilasi sellel perioodil majast väljas toimuvatele üritustele, võistlustele, õppekäikudele, sh ujuma. Samuti ei ole koolimajja oodatud külalisõpetajad. Karantiini jäämise korraldust nõustatakse igal üksikul juhul eraldi sõltuvalt juhtumist.

Kogu viiruseleviku meetmestik (v.a laste testimine) laianeb ka Orava Kooli lasteaiarühma tegevusele. Rühm on avatud ja rühmategevus toimub. Lasteaeda on nüüd ja edaspidi oodatud ainult täiesti terved ehk haigustunnusteta lapsedL. Palume lastevanematel teha rühmaõpetajatega avatud koostööd. Ka lasteaiarühma ei ole lähinädalatel oodatud külalised (sh koostööpartnerid, külalisõpetajad).

Õpilaste ja töötajate testimisega tegeleb Orava Koolis haldusjuht Stelle Antonis (oravahaldus@gmail.com), kes vastutab nii esmaabi andmise kui töötervishoiu ja tööohutuse teemade eest. Õpetajad õpilasi ei testi. Perioodil 1.-14. november 2021 testib kool õpilasi ja töötajaid 3., 5., 8., 10. ja 12. novembril. Kaitsemaski kandmine kooli üldruumides on endiselt soovituslik, maskid tagab kool, need asuvad kooli peaukse juures fuajees.

Kõik täiendavad küsimused palub kool saata kooli kantselei e-posti aadressil kool@orava.ee, kool korraldab vastamise.

Külle Viks

Direktor

Õppetöö korralduses Orava koolis pärast koolivaheaega erisusi võrreldes koolivaheaja eelse ajaga ei ole. Koolimaja on avatud endiselt ainult koolipere liikmetele. Põhjusi täielikule või osalisele distantsõppele jäämiseks käesoleva teate koostamise ajal, 29. oktoobril 2021 ei ole. Küll aga on erisusi kooli- ja töökeskkonna korralduses ehk ka Orava Koolile laienevad haridus- ja teadusministeeriumi juhised käitumiseks koolivaheaja järgsel ajal. Seetõttu on koolil kohustus kõiki õpilasi ja koolitöötajaid 2-3 korda nädalas testida, see korraldus kehtib esialgu perioodil 1.-14. november 2021. Testimise eesmärk on võimalikult kiire COVID-19 viirusega nakatumise tuvastamine või nakatumise välistamine ning suurte nakkuskollete tekke välistamine. Koolis positiivse testitulemuse saanud õppija saadetakse koju ja lapsevanemale antakse juhised edaspidiseks käitumiseks.

Õpilaste testimine on nõusolekupõhine, nõusoleku annab või sellest keeldub õpilase seaduslik esindaja, kelleks on tema vanem või eestkostja. Kooli tervishoiuteenuse osutaja küsis õppeaasta alguses nõusolekuid 12-aastaste ja vanemate õpilaste kohta, nende puhul enam täiendavat nõusolekut ei küsita, vaid kehtib see info (nõusolek või keeldumine), mille vanem siis andis. Kuna järgmisel kahel nädalal, perioodil 1.-14. november tuleb testida ka nooremaid õpilasi ehk alates 1. klassi õpilastest, siis nooremate õppijate kohta ootab kool vanema e-kirja teel saadetud infot selle kohta, kas ta lubab oma last testida või mitte.

E- kiri tuleb saata kooli kantselei e-posti aadressile kool@orava.ee hiljemalt 1. novembril kell 12.00, e-kiri peab sisaldama lapse täisnime, klassi, vanema täisnime ning mõistagi nõusolekut testimise kohta või sellest keeldumist, teade tuleb saata mõlemal juhul, et kool saaks veenduda, et vanem on oma lapse osas otsuse teinud. Kool tuletab ka meelde, et igasuguste haigustunnustega laps tuleb jätta koju ehk koolikeskkonda haigustunnustega ei tulda. Õppetöös osalevad ainult terved õpilased. Sama kehtib ka töötajatele, sh õpetajatele. Kui õpetaja on kergete haigustunnustega ja ta otseselt ei vaja töövõimetuslehte, jätkab ta õppetöö korraldamist kodusel režiimil hübriidõppe vormis.

 Vähemalt perioodil 1.-14. november 2021 toimub õppetöö koolis ainult kooli territooriumil (koolimaja, staadion) ehk kool ei luba õpilasi sellel perioodil majast väljas toimuvatele üritustele, võistlustele, õppekäikudele, sh ujuma. Samuti ei ole koolimajja oodatud külalisõpetajad. Karantiini jäämise korraldust nõustatakse igal üksikul juhul eraldi sõltuvalt juhtumist.

Kogu viiruseleviku meetmestik (v.a laste testimine) laianeb ka Orava Kooli lasteaiarühma tegevusele. Rühm on avatud ja rühmategevus toimub. Lasteaeda on nüüd ja edaspidi oodatud ainult täiesti terved ehk haigustunnusteta lapsedL. Palume lastevanematel teha rühmaõpetajatega avatud koostööd. Ka lasteaiarühma ei ole lähinädalatel oodatud külalised (sh koostööpartnerid, külalisõpetajad).

Õpilaste ja töötajate testimisega tegeleb Orava Koolis haldusjuht Stelle Antonis (oravahaldus@gmail.com), kes vastutab nii esmaabi andmise kui töötervishoiu ja tööohutuse teemade eest. Õpetajad õpilasi ei testi. Perioodil 1.-14. november 2021 testib kool õpilasi ja töötajaid 3., 5., 8., 10. ja 12. novembril. Kaitsemaski kandmine kooli üldruumides on endiselt soovituslik, maskid tagab kool, need asuvad kooli peaukse juures fuajees.

Kõik täiendavad küsimused palub kool saata kooli kantselei e-posti aadressil kool@orava.ee, kool korraldab vastamise.

Külle Viks

Direktor