Uudised

Lastevanemate koosolek 16. veebruar


Orava Kooli lastevanemate koosolek toimub 4. märtsil kell 17.00 kooli aulas.

Päevakord:

1. Jaanuaris toimunud lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõte.

2. Võru valla koolivõrgu korrastamine ja Orava Kooli liitmine Kääpa Põhikooliga.

Koosolekul osalevad vallaametnikud ja tutvustavad koolide liitmise hetkeseisu. Palume kindlasti osaleda nii lasteaia kui kooli lapsevanematel. Kui mõjuval põhjusel ei saa koosolekust osa võtta, andke teada hiljemalt 1. märtsiks aadressil kool@orava.ee või telefonil 53338516.

Ene Säinast

õppejuht/direktori kt

Orava Kooli lastevanemate koosolek toimub 4. märtsil kell 17.00 kooli aulas.

Päevakord:

1. Jaanuaris toimunud lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõte.

2. Võru valla koolivõrgu korrastamine ja Orava Kooli liitmine Kääpa Põhikooliga.

Koosolekul osalevad vallaametnikud ja tutvustavad koolide liitmise hetkeseisu. Palume kindlasti osaleda nii lasteaia kui kooli lapsevanematel. Kui mõjuval põhjusel ei saa koosolekust osa võtta, andke teada hiljemalt 1. märtsiks aadressil kool@orava.ee või telefonil 53338516.

Ene Säinast

õppejuht/direktori kt