Uudised

Õppeaasta alguse info 24. august Piret Pärn


Orava Kool alustab uut õppeaastat tavapäraselt aktusega 1. septembril.

Üldine olukord riigis ning hariduasutustele antud juhised koolielu turvaliseks korraldamiseks tingivad muudatused tavapärases teadmiste päeva korralduses.

Meie kooli avaaktus on 1. septembril kell 9.00 kooli aulas.

Aktusel saavad osaleda kõik Orava Kooli õpilased ja töötajad ning 1. klassi astuvate laste vanemad. Vanemaid teavitab õpetaja Kadri Kivit neile laienevatest nõuetest aktusel osalemise kohta. 

Kõik teised lapsevanemad ja sellest pidulikust päevast huvitatud inimesed kahjuks majja tulla ei saa.

Pärast aktust toimub 2.-9. klassidel tunniplaanijärgne õppetöö, koolilõuna on harjumuspärasel ajal.

Tunniplaani teeb kool teatavaks kodulehe kaudu ning klassijuhatajad ka õppijatega kokku lepitud kanaleid kasutades.

Uusi koolitöötajaid tutvustame aktusel ning uuendatud info tekib ka kodulehele, kui kõik on tööle asunud.

Orava Koolis on 2021/22. õppeaastal 5 klassikomplekti.

  • 1.-2. klassi klassijuhataja on Kadri Kivit
  • 3.-4. klassi klassijuhataja on Katrin Kadastik
  • 5.-6. klassi klassijuhataja on Heli Lumi
  • 7.-8. klassi klassijuhataja on Hele Kroon
  • 9. klassi klassijuhataja on Piret Pärn.

Klassijuhatajad ootavad õpilasi enne aktust koduklassi, õp Hele loodusainete klassi, õp Heli eesti keele klassi endine inglise keele klass) ning õp Piret matemaatikaklassi.

Õppekorralduslik ja kontaktinfo kodulehel uueneb lähinädala jooksul.

Lastevanemate üldkoosolek toimub sügisel veebi teel ning hoolekogu koosolekud kokkuleppel hoolekogu liikmetega.

Koolielu turvalisel korraldamisel ning kooli avatuna hoidmisel lähtub kool Haridus- ja teadusministeeriumi, Terviseameti ning kooli pidaja juhistest ja soovitustest.

Kõik üldised soovitused ja juhised on kättesaadavad ministeeriumi veebilehe kaudu aadressil https://www.hm.ee/et/koroona.

 

Külle Viks

 

Orava Kool alustab uut õppeaastat tavapäraselt aktusega 1. septembril.

Üldine olukord riigis ning hariduasutustele antud juhised koolielu turvaliseks korraldamiseks tingivad muudatused tavapärases teadmiste päeva korralduses.

Meie kooli avaaktus on 1. septembril kell 9.00 kooli aulas.

Aktusel saavad osaleda kõik Orava Kooli õpilased ja töötajad ning 1. klassi astuvate laste vanemad. Vanemaid teavitab õpetaja Kadri Kivit neile laienevatest nõuetest aktusel osalemise kohta. 

Kõik teised lapsevanemad ja sellest pidulikust päevast huvitatud inimesed kahjuks majja tulla ei saa.

Pärast aktust toimub 2.-9. klassidel tunniplaanijärgne õppetöö, koolilõuna on harjumuspärasel ajal.

Tunniplaani teeb kool teatavaks kodulehe kaudu ning klassijuhatajad ka õppijatega kokku lepitud kanaleid kasutades.

Uusi koolitöötajaid tutvustame aktusel ning uuendatud info tekib ka kodulehele, kui kõik on tööle asunud.

Orava Koolis on 2021/22. õppeaastal 5 klassikomplekti.

  • 1.-2. klassi klassijuhataja on Kadri Kivit
  • 3.-4. klassi klassijuhataja on Katrin Kadastik
  • 5.-6. klassi klassijuhataja on Heli Lumi
  • 7.-8. klassi klassijuhataja on Hele Kroon
  • 9. klassi klassijuhataja on Piret Pärn.

Klassijuhatajad ootavad õpilasi enne aktust koduklassi, õp Hele loodusainete klassi, õp Heli eesti keele klassi endine inglise keele klass) ning õp Piret matemaatikaklassi.

Õppekorralduslik ja kontaktinfo kodulehel uueneb lähinädala jooksul.

Lastevanemate üldkoosolek toimub sügisel veebi teel ning hoolekogu koosolekud kokkuleppel hoolekogu liikmetega.

Koolielu turvalisel korraldamisel ning kooli avatuna hoidmisel lähtub kool Haridus- ja teadusministeeriumi, Terviseameti ning kooli pidaja juhistest ja soovitustest.

Kõik üldised soovitused ja juhised on kättesaadavad ministeeriumi veebilehe kaudu aadressil https://www.hm.ee/et/koroona.

 

Külle Viks