Koolist

HoolekoguKohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ja § 68 lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 4 lg 4 ja § 6 lg 1, Võru Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 8 „Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ p 2, Võru Vallavalitsuse 25.06.2019 määruse nr 8 „Orava Kooli põhimäärus” § 6 lg 2 ja Orava Kooli õppejuhi direktori ülesannetes 12.10.2023 taotluse 1-6/25 alusel annab Võru Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Orava Kooli hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
1.1. Kerly Kerge lastevanemate esindaja (lasteaia vanemad);
1.2. Rita-Mai Simon lastevanemate esindaja (kooli õpilaste vanemad);
1.3. Ain Rätsepp lastevanemate esindaja (kooli õpilaste vanemad);
1.4. Vika Sonne lastevanemate esindaja (kooli õpilaste vanemad);
1.5. Rita Toma õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetajad);
1.6. Ülle Tamm õppenõukogu esindaja (kooli õpetajad);
1.7. Liina Loosaar kooli toetava organisatsiooni esindaja;
1.8. Ilmar Ploom vallavolikogu esindaja.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ja § 68 lg 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruse nr 74 „Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 4 lg 4 ja § 6 lg 1, Võru Vallavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 8 „Esindajate nimetamine Võru valla üldhariduskoolide hoolekogusse“ p 2, Võru Vallavalitsuse 25.06.2019 määruse nr 8 „Orava Kooli põhimäärus” § 6 lg 2 ja Orava Kooli õppejuhi direktori ülesannetes 12.10.2023 taotluse 1-6/25 alusel annab Võru Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Orava Kooli hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
1.1. Kerly Kerge lastevanemate esindaja (lasteaia vanemad);
1.2. Rita-Mai Simon lastevanemate esindaja (kooli õpilaste vanemad);
1.3. Ain Rätsepp lastevanemate esindaja (kooli õpilaste vanemad);
1.4. Vika Sonne lastevanemate esindaja (kooli õpilaste vanemad);


1.5. Rita Toma õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetajad);
1.6. Ülle Tamm õppenõukogu esindaja (kooli õpetajad);
1.7. Liina Loosaar kooli toetava organisatsiooni esindaja;
1.8. Ilmar Ploom vallavolikogu esindaja.