Uudised

Võro keele iistkõnõlõja 08. september Maris Irbo


Minevä sügüse võro keele nädälä aigu hõigas võro instituut vällä vahtsõ ammõdi - võro keele iistkõnõlõja. Iistkõnõlõja saa kuu aigu egal puul kõnõlda võro keeleh ja võro keelest. 6. septembrist om neli nädälät võro keele iistkõnõlõja Orava kooli oppaja Säinasti Ene: „Seo om mu amõtiraha, katsakanna pääl on katõssa vana võromaa kihlkunna nime. Viil om valitsõmiskepp ja ruupor, millega umma sõnumit edesi anda. Mino sõnum om järgmine: meil või olla rahha vähä, a meil om üts sääne rikkus, midä olõi koskil muial ega kellelgi tõõsõl. Tuu rikkus om uma kiil. Ja taa varandus om viil sääne, et ku hindäle hoita, sõs või tä perüs otsa lõppõ, a ku taad varandust lakja jaka, sõs saad taad rikkust mitmit kõrdi rohkõmb. Taa varandus ja rikkus om võro kiil. Midä rohkõmb mi uma võro kiilt kõnõlõmi, tuud rohkõmb saa taad varandust olõma.

Minevä sügüse võro keele nädälä aigu hõigas võro instituut vällä vahtsõ ammõdi - võro keele iistkõnõlõja. Iistkõnõlõja saa kuu aigu egal puul kõnõlda võro keeleh ja võro keelest. 6. septembrist om neli nädälät võro keele iistkõnõlõja Orava kooli oppaja Säinasti Ene: „Seo om mu amõtiraha, katsakanna pääl on katõssa vana võromaa kihlkunna nime. Viil om valitsõmiskepp ja ruupor, millega umma sõnumit edesi anda. Mino sõnum om järgmine: meil või olla rahha vähä, a meil om üts sääne rikkus, midä olõi koskil muial ega kellelgi tõõsõl. Tuu rikkus om uma kiil. Ja taa varandus om viil sääne, et ku hindäle hoita, sõs või tä perüs otsa lõppõ, a ku taad varandust lakja jaka, sõs saad taad rikkust mitmit kõrdi rohkõmb. Taa varandus ja rikkus om võro kiil. Midä rohkõmb mi uma võro kiilt kõnõlõmi, tuud rohkõmb saa taad varandust olõma.